За контакт   

  Площи

  РИЧХИЛ е построен като „интелигентна сграда“ с комплекс от системи и технологии, насочени към създаването на високоефективна и икономична система за управление на сгради (Building Management Systems – BMS). Всички системи на сградата са интегрирани в единна инфраструктура. Като зелена и високотехнологична сграда, РИЧХИЛ се експлоатира при по-ниски разходи. Разполага с интеграционна платформа, която позволява интеграция и комуникация между системите, съхранява история за всички събития и действия, позволява отдалечено управление на системите. Това гарантира максимално ефективна поддръжка на сградата, както и проследяване работоспособността на всички активни системи – мониторинг на асансьори, дистанционно отчитане на измервателни уреди, следене състоянието на дизелгенератора, както и управление на климатичните камери.

  РИЧХИЛ предлага гъвкава и адаптируема микро среда благодарение на високия клас система за сградна автоматизация SIEMENS, която позволява да се управляват автоматично всички системи – контрол на достъп, видеонаблюдение, управление на осветление и щори, пожароизвестяване, климатизация и вентилация.
  За гаранция на непрекъсваемост на работния процес РИЧХИЛ има свързаност към две независими електрически подстанции, както и допълнителна резервираност към дизелгенератор. РИЧХИЛ предлага оптична интернет свързаност с гарантирана висока скорост от двама доставчици.

  Площите са оборудвани с двойни подове и окачени тавани. В окачената фасада са вградени отваряеми прозорци за допълнителна вентилация и комфорт. Освен стандартните санитарни възли, сървърни помещения и кухненски боксове, към всеки офис има и външна тераса. Кухненските боксове са гъвкави и могат да варират като местоположение и размер на етажа. Някои от етажите изпозлват по-големи тераси с естествено озеленяване. Оптималното разстояние от фасадата до централното комуникационно ядро позволява достъпа на естествена светлина до всяка точка на офиса.

  Заради локацията на сграда, от офисните пространства се разкриват впечатляващи гледки към Витоша и София. Чистият въздух и красивите гледки към планината внасят „глътка въздух“ в забързаното ежедневие на работещите. Панорамата, която се открива към цяла София вдъхновява творческите процеси и стимулира полета на мисълта.

  РИЧХИЛ разполага с 348 паркоместа и допълнителни паркоместа с АС зарядни станции с 22kW мощност. На подземните нива са изградени складови, технически помещения и съблекални с бани за служителите, които идват велосипеди.

  АРХИТЕКТИ:

  А и А Архитекти ООД е основана в София през 2005 г. от арх. Асен Милев и арх. Ангел Захариев като иновативно архитектурно бюро с широк спектър на интереси в областта на архитектурното и урбанистично проектиране.

  Една от най-важните особенности в работата на А и А е изграждането на индивидуален подход към всеки конкретен проект, съобразен с конкретните изисквания, локалните особености и контекста на околната среда.
  От голямо значение за философията на проектите е повишената загриженост за опазването на околната среда и стремежа към постигане на устойчиво и балансирано развитие.

  А и А Архитекти разчитат на широк кръг от утвърдени професионални партньори в областта на архитектурното и инженерно проектиране.

  Етажни площи

  ГАЛЕРИЯ